Archive for September, 2010

September 30, 2010

Daugava būs aizsargāta

Septembrī Latvijas Zinātņu akadēmija  un Vides aizsardzības klubs iesniedza UNESCO Latvijas Nacionālās Komitejas Ģenerālsekretārei Dagnijai Baltiņai ,

LU Bioloģijas Institūta, Daugavpils Universitātes, žurnālista Daiņa Īvāna un Vides kluba pārstāves Elitas Kalniņas sagatavoto nomināciju:

Par  Aizsargājamo ainavu apvidu „Augšdaugava” (NATURA 2000)

iekļaušanu UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas Nacionālā sarakstā

Ar šo teritoriju aizsardzību 1986. gadā, sākās Nacionālā atmoda, kas lika pamatus Latvijas valsts neatkarības atjaunošanai.

1986.gadā PSRS varas iestādes nolēma uzbūvēt šai teritorijā Daugavpils HES, kas neapšaubāmi būtu iznīcinājusi šo unikālo teritoriju. Toreiz  tas bija pirmais neformālais referendums Padomju Savienībā. Ar to izdevās aizstāvēt un pasargāt šo teritoriju un šodien tā uzskatāma arī par Atmodas un Latvijas valsts atjaunošanas pieminekli.

Latvijas Zinātņu akadēmijas 2010.g. 23.aprīļa sēdē par tēmu „Daugavas ekosistēma un tās ilgtspējīga attīstība” viens no rezolūcijas punktiem bija lēmums – nekavējoties izvirzīt šo teritoriju iekļaušanai UNESCO Dabas un kultūrvēsturisko mantojumu sarkastā, ņemot vērā Dabas parka „Daugavas loki” un aizsargājamo ainavu apvidū „Augšdaugava” esošās unikālās dabas un kultūrvēsturiskās vērtības.

x x x

Daugavas baseins aizņem 42%  jeb gandrīz pusi Latvijas teritorijas un tajā ir naudā neaprēķināmas vērtības, tomēr šā gada janvārī biedrība „ Jaunais Zīda ceļš” izsludināja parakstu vākšanu referendumam par Daugavas privatizēšanu jeb tās apsaimniekošanas tiesību nodošanu divām akciju sabiedrībām – A/S „ Enerģētika un ūdens transports” un „ Ūdens enerģētikas un transporta sistēma Rīga-Hersona-Astrahaņa”.

Tika iecerēts pārvērst Daugavu par kanālu, pa kuru dienā varētu pārvietoties vismaz 50 liellaivas ar dažādām kravām. Daugavas racēji nekaunīgi melo, stāstot par neesošām Eiropas direktīvām, kuras it kā paredz iekšējo ūdenceļu attīstību. Gluži otrādi – viena no ES direktīvām paredz nodrošināt labu ūdens kvalitāti, kas nebūs iespējama, ja Daugava pārvērtīsies slūžu, vēl trīs HES un kanālu sistēmā. Kanāla racēji spriež tikai par savām ekonomiskajām interesēm – kanāliem un ostām, kamēr citviet Eiropā valstis spiestas tērēt milzīgas summas savu par kanāliem pārvērsto upju atjaunošanai.

Jā, iespējams, Daugava šodien vairs nav tik svarīgs ūdens transporta ceļš kāda bija agrākos laikos, bet, vai tāpēc tā kļuvusi nevērtīgāka? Tā ir nacionālas nozīmes dabas, kultūras un vēstures vērtība un to nedrīkst ne iztirgot, ne pārvērst par dīķi.

Advertisements
September 28, 2010

Kā sauc šo augli?

Kā īsti sauc šo augli, kurš septembra beigās gan ziedēja, gan bārstīja sēklas un izskatījās pēc tāda kā apaļa gurķa?

Paldies, atnāca atbilde no Kristīnes: Tas ir adatainais dzeloņgurķis jeb Echinocystis echinata. Nav indīgs. http://www.latvijasdaba.lv/augi/echinocystis-lobata-michx-torr-et-agray/ Krieviski vairāk informācijas un foto šeit: http://www.plantarium.ru/page/view/item/13851.html

September 28, 2010

Kas notiks ar zirgiem, ja…

Jā, kas notiks ar šiem skaistajiem dzīvniekiem (kopskaitā – 32), ja Einars Nordmans, viņu kopējs , tiesā zaudēs un nolems doties uz ārzemēm meklēt laimi, jo Latvijā viņam jāpierāda acīm redzamais – Jelgavas pilssala, kur viņi mīt nav vis atmata, bet ganības, kas vēsturiski tur bijušas jau no senlaikiem?
Vairāk par palīdzības talku Einaram, kas tika saorganizēta piecu minūšu laikā – Pienotavas rubrikā – Stāsti bildēs

September 21, 2010

Vides aizsardzība partiju skatījumā


Vides konsultatīvā padome (VKP) ir izvērtējusi politisko partiju un apvienību piedāvātos risinājumus vides aizsardzības jomā.

Izvērstu un konkrētu piedāvājumu satur „Vienotības” un Kristīgi Demokrātiskā Savienība (KDS) programmas, atsevišķus risinājumus piedāvā arī „ Visu Latvijai”-“Tēvzemei un Brīvībai” (VL/TB/LNNK) un Tautas kontrole.

Diemžēl nācās konstatēt, ka politisko partiju un apvienību vairākuma – Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS), Kustība „Par labu Latviju” (PLL), Apvienība „Saskaņas centrs” (SC), Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā (PCTVL), Atbildība, Ražots Latvijā, Par prezidentālu republiku, Daugava – Latvijai, Pēdējā Partija – programmas konkrētus risinājumus vides aizsardzības jomā nesatur.

VKP, veicot vērtējumu, meklēja konstruktīvus risinājumus un konkrētus priekšlikumus, kuru ieviešana veicinātu vides un dabas resursu aizsardzību un ilgtspējīgu apsaimniekošanu.

Vienotība piedāvā:

– sabiedrības līdzdalības un līdzatbildības pielietošanu valsts vides aizsardzības institūciju darbības efektivitātes paaugstināšanai;

– ūdeņu piesārņošanas samazināšanu, nosakot atšķirīgas prasības notekūdeņu attīrīšanai atkarībā no saņemošo ūdeņu apjoma un jutīguma, un pievēršot uzmanību notekūdeņu attīrīšanas efektivitātei;

– dabas resursu izmantošanu un aizsardzību veikt uz zināšanu pamata, pilnvērtīgi izmantojot vides datubāzes ;

KDS piedāvā:

– Latvijas ainavu politikas izstrādāšanu,

– konsekventas sabiedrības iesaistīšanas lēmumu pieņemšanā nodrošināšanu;

Tautas kontrole piedāvā:

–          noteikt paaugstinātas kvalitātes prasības preču iepakojumam un tirgū esošajām pārtikas precēm;

September 21, 2010

Uralhim Kundziņsalā

Kā Jūs domājiet, cik ilgā laikā mūs noindēs? Cik ilgā laikā radīsies ietekme uz Baltijas jūras dzīvību un tā nobeigsies, jo jūra no minerālmēslu emisijas aizaugs? Vai šī termināļa būvniecība nozīmē rūpes par Rīgas apkaimju iedzīvotāju vides un dzīves kvalitātes uzlabošanu, kas ir viens no Rīgas attīstības plāna galvenajiem uzdevumiem? Šī termināļa TIEŠĀ darbības ietekmē būs 60 000 rīdzenieku, kas
dzīvo brīvostai pieguļošajās teritorijās.Sīkāku informāciju par Uralhim termināli “Riga Fertilizer Terminal” un noslēgtajiem sadarbības līgumiem var atrast interneta vietnēs.

Lai Dievs mums stāv klāt!

Kundziņsaliete Indra
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:yVYKenXRutEJ:www.vpvb.gov.lv/lv/ivn/projekti/%3Fstatus%3D1%26id%3D249+fertilizer+sabiedrisk%C4%81+apsprie%C5%A1ana&cd=1&hl=lv&ct=clnk&gl=lv
Ieraksti meklētājā: Fertilizer sabiedriskā apspriešana.

September 19, 2010

Gaiša doma svētdienas rītā


“Kamēr vien pastāv Visums, kamēr vien turpinās dzīvība, arī es vēlos palikt un mazināt pasaules ciešanas.”
(Dalailamas iemīļotais citāts no Šantidevas)

September 15, 2010

Gribētos paraudāt, bet nesanāk

Mirušā vīrieša pēdas apvij McDonald’s atpazīstamās zelta arkas un redzams teksts: «Es biju iemīlējies tajā.» («I was lovin’ it») – nedaudz pārveidots McDonald’s sauklis.

Aizkadra balss saka: «Augsts holesterīna līmenis, augsts asinsspiediens, sirdslēkmes. Šovakar kļūsti par veģetārieti.»

Šādu reklāmu radījis Vašingtonā bāzētais veselības lobijs Physicians Committee for Responsible Medicine.

Reklāmas mērķis esot norādīt uz McDonald’s ēdieniem ar augstu tauku saturu, daudzajiem nāves gadījumiem no sirds slimībām un lielo ātrās ēdināšanas restorānu skaitu. Pētījumi pierāda, ka cilvēkiem, kas lieto uzturā tā saukto «ātro pārtiku», ir lielāks aptaukošanās risks, kas savukārt veicina sirds slimības.

Restorānu ķēde McDonald’s šo reklāmu nodēvējusi par briesmīgu un maldinošu.

Ko mēs? Gribētos paraudāt, bet – nesanāk.

September 14, 2010

Gaiša doma

Labsirdīgā daba ir parūpējusies, lai tu pasaulē vienmēr atrastu kādu, kam līdzināties.
Leonardo da Vinči

September 13, 2010

Daugava pie Pļaviņu HES

Kur zvanīt par vides problēmām?
Par vides problēmām ziņot ir iespējams:
• Zvanot uz Valsts vides dienesta bezmaksas tālruni 80000828
• Zvanot uz Valsts vides dienesta centrālo struktūrvienību 67084200
• Vēršoties tuvākajā reģionālajā vides pārvaldē:
o Daugavpils reģionālā vides pārvalde 65423219
o Jelgavas reģionālā vides pārvalde 63023228
o Jūras un iekšējo ūdeņu pārvalde 67469664
o Lielrīgas reģionālā vides pārvalde 67084278
o Liepājas reģionālā vides pārvalde 63424826
o Madonas reģionālā vides pārvalde 64807451
o Rēzeknes reģionālā vides pārvalde 64638200
o Valmieras reģionālā vides pārvalde 64207266
o Ventspils reģionālā vides pārvalde 63626903

September 13, 2010

Tur aizpeld Latvijas mežs

September 9, 2010

Mangaļsala atkal apdraudēta

Rīgas brīvosta uzsākusi ietekmes uz vidi novērtējuma procesu Daugavas padziļināšanas kanāla būvei Rīgā.

Var jau būt, ka sevišķu iebildumu pret to, ka padziļina ostu nebūtu, taču interesantākais un viens no galvenajaiem jautājumiem ir – kur liks visu to, ko izraks? Vismaz 17 miljonu kubikmetru izraktā apjoma tiks noglabāts  trijās vietās:  vienu daļu jau esošajā „Jūras izgāztuvē”, tad veidos jaunu jūras izgāztuvi (skan labi).

Un pats galvenais –  Bolderājā-Daugavgrīvā pie mola jūrā izveidos salu vismaz 50 ha platībā, tieši tajā vietā, kur noteikts zvejas liegums, lai saudzētu zivis. Tātad pēdējie deviņi (reģistrētie) Daugavas zvejnieki no senām zvejnieku dzimtām, varēs beigt savu eksistenci. Viena no jaukākajām pludmalēm Rīgā arī būs zudusi.

Līdz 3.septembrim notiek Mangaļsalas detāplānojuma sabiedriskā apspriešana.

Mangaļsala ir pēdējais no jaukākajiem palikušajiem neskartajiem Piejūras meža stūrīšiem. Mežs, kas audzis vairākus simtus gadu un atrodas blakus Piejūras dabas parkam, tiek atdots apmēram 17 privātīpašnieku interešu apmierināšanai. Pret ko VAK iebilst? Rīgā ir tik daudz nesakārtotu teritoriju, iesāktu būvlaukumu un vietu, kas prasīties prasās pēc sakārtošanas, kapēc  jālien neskartā, skaistā mežā, kur ir pat tādas vietas kur pat īsti neviens cilvēks nav gājis? Šo teritoriju neviens padomju laikā pat neiedrošinājās aiztikt. Savādi ir arī tas, ka iecerēts būvēt dambjus šīs apbūves aizsardzībai un tad rodas loģisks jautājums – varbūt vispār nevajag būvēt?

September 9, 2010

Plūdi Arkādijā

Par Ls 69 400 pētīs plūdu novēršanas draudus (!!!)

Par 69 400 latiem (bez PVN) pētīs plūdu draudus un to novēršanas iespējas Rīgā, jo Rīgas domes (RD) Pilsētas attīstības departaments ir noslēdzis līgumu ar SIA „Procesu analīzes un izpētes centrs” par pētījuma „Ar klimata pārmaiņām saistīto hidroloģisko procesu izpēte un prognozēšana Rīgas pilsētas teritorijā un rekomendāciju izstrāde Rīgas pilsētas teritorijas aizsardzībai” izstrādi. Pētījums tiks izstrādāts departamenta realizētā un Eiropas Savienības LIFE+ programmas līdzfinansētā projekta „Rīga pret plūdiem” ietvaros.
Pētīs, modelēs un rekomendēs
Pētījuma galvenais mērķis ir izpētīt hidroloģiskos procesus – plūdus, intensīvus nokrišņus, vēja uzplūdus, krastu noskalošanos, būtiskas gruntsūdeņu līmeņa izmaiņas un to ietekmi uz Rīgas pilsētas teritoriju, modelēt un novērtēt to risku nākotnē saistībā ar klimata pārmaiņām, kā arī izstrādāt rekomendācijas konkrētiem projektiem rīdzinieku aizsardzībai pret plūdiem.
„Šis apjomīgais pētījums ir viena no svarīgākajām LIFE+ projekta komponentēm, kasjau laikus ļaus apzināt plūdu draudus Rīgas pilsētas teritorijai. Savukārt, pamatojotiesuz pētījuma rezultātiem, tiks izstrādāts Plūdu riska pārvaldības plāns Rīgas pilsētai, kas ietvers nepieciešamos risinājumus un rekomendācijas, kā arī apskatīs dažādas finansējuma piesaistes iespējas to īstenošanai,” uzsver Pilsētas attīstības departamenta direktora p.i. Gvido Princis.

September 9, 2010

Lūgšana pie jūras – Vecāķi,2010

Baltijas jūra – piesārņotākā, apdraudētākā, kuģu transporta visbiezāk „ apdzīvotā” jūra pasaulē. Un cilvēkam vēl nav gana – tas grib to te padziļināt, te aizbērt, te salikt zem ūdens caurules, te uzstādīt vēja rotorus… Cilvēks, nedomādams par jūru kā par dzīvu organismu, krauj un krauj tās mūžvecajos plecos arvien jaunas nastas. Tas grib tikai vienu – izmantot.

Baltijas jūras krastos dzīvo deviņu valstu iedzīvotāji, beidzamais brīdis domāt gan valstiski, gan individuāli: vai atstāsim saviem pēctečiem tīru, veselīgu jūru, kuras veltes  tie varēs izmantot jeb smirdošu, mirušu ūdens platību, pie kuras pat saulrietu negribēsies atnākt paskatīties.

Bet Saule, kā zināms, noriet, gaisā pasviezdama savu pēdējo, zaļo, staru. Dzīvības un nemirstības staru, kas apskaidro Baltijas jūras ūdeņus.

Vides aizsardzības klubs aicina – nevis tikai un vienīgi izmantot, bet arī sargāt, palīdzēt atveseļoties, ļaut atjaunoties.

Sadosimies rokās pie Baltijas jūras, skaitīsim  Lūgšanu jūrai un paši sev – lai esam dzīvi, veseli, dot un sargāt spējīgi.

September 8, 2010

Kā izsmelt jūru?

1847. gadā, kad Krišjānis Valdemārs strādāja Ēdolē, esot bijis bada gads, kad zemniekiem klājās īpaši smagi. Puisis pulcināja ap sevi pagasta jaunatnes progresīvāko daļu, lai kopīgi lasītu un pārrunātu grāmatas un izplatītu jaunās atziņas sabiedrībā. Šim nolūkam 1848. gadā nodibināja pirmo publisko bibliotēku Latvijā. Tā atradās baznīcas ģērbkambarī, tādēļ bija viegli pieejama interesentiem, kuri katru svētdienu nāca uz baznīcu.
Kad par pulciņu jau atklāti sāka runāt, ka “jaunekļi droši vien kaļ kādu sazvērestību pret baroniem”, Kr.Valdemārs nolēma legalizēt darbību, nodibinot oficiālu Baltijas jūras izsmelšanas biedrību. Sanāksmes notika uz saliņas – lai kāds nenoklausītos, par ko tiek runāts patiesībā. Tika pat rakstīti protokoli, ko parādīt kontrolieriem. Kādā lasāms ierosinājums aizdambēt visas jūrā ieplūstošās upes, lai tā kļūtu sekla un viegli izsmeļama. Baroni dumji ir tikai latviešu tautas pasakās. Bēru dzimtas pārstāvji tādi nebija. 1848. gada jūlijā pēc revīzijas biedrību slēdza.

Vides aizsardzības klubs apsveic Rīgas brīvostu sakarā ar Kr. Valdemāra ideju nemirstību! Kr. Valdemāra dibinātās Baltijas jūras izsmelšanas biedrības ideja pēc 160 gadiem atkal atdzimusi!
Mūslaiku Jūras arāji gājuši vēl tālāk – saprotot, ka aizdambēt visas Baltijas jūrā ieplūstošās upes neizdosies, nolemts aizbērt Baltijas jūru. Rīgā, blakus rietumu molam iecerēts izveidot mākslīgu betona pagaidu salu ( 820 x1000 m)
Lai dzīvo Rīgas brīvosta un tās ģeniālie naudas ideju ģeneratori!

September 8, 2010


Rudens. Skaistums.

September 8, 2010

Gaiša doma

Atrodi kaut ko zaļu un parādi citiem.

September 7, 2010

“Latvija, mēs tevi dzirdam”,piesargies!

Pag, vai tiešām? Nē, nudien! Nu jau ceturtā nedēļa LNT programmā, labākajā raidlaikā, tūlīt pēc ziņām ēterā tiek laists raidījums „ Latvija, mēs tevi dzirdam!” , kurā praktiski vieni un tie paši, šķiet „ Par labu Latviju” partijas cilvēki to vien dara kā apspriež Latvijas nebūšanas dažādās jomās. Un pats lieliskākais – viņi beidzot IR atraduši vainīgo! Kārtīgu grēkāzi, kuram var uzvelt visu iespējamo atbildību par 20 gadu Latvijas izlaupīšanu un attīstības trūkumu, piemetot vēl arī nākotnes šausmas – ja šitā turpināsies, nebūs labi!
Vainīgais ir – zaļie!!! Nē, nē, neviens jau vārdā netiek saukts, Dievs pasargi! Vainīgas ir kaut kādas mistiskas nevalstiskās zaļās organizācijas, kuras nemitīgi liek sprunguļus valsts attīstībā, traucē darbu, izdomā visas iespējamās viltības, lai tikai apturētu vajadzīgu celtniecību, ostas attīstību, Latvijas mežu saglabāšanu un tamlīdzīgi!
Sēžu, klausos un brīnos! Vai tiešām? Nekad nebiju domājusi, ka zaļajiem ir tāds spēks un vara!
Sēžu, klausos un brīnos! Šie tik runā un skaidro, kādas briesmas zaļie sastrādājuši, bet – kur tad paši zaļie vaininieki? Es sapratu, ka šis raidījums ir tāda kā diskusija par tēmām, bet nu jau četras nedēļas bumba tiek mērķtiecīgi sista tikai vienos vārtos! Neviens, pat ne enerģiskā, kādreiz par Atmodas tribūnu dēvētā Elita Veidemane vai kādreizējais zaļais – Indulis Emsis – neuzdrošinās ne vārdiņu bilst pretī varenajiem Stendziniekam, Ķirsonam, Flikam – cilvēkiem, kuru ieguldījums Latvijas izšķaidīšanā pret sienu, manuprāt, ir diezgan ievērojams. Arī diskusijas vadītājs Haralds Burkovskis laikam piemirsis žurnālista ētikas pirmo bausli – ja notiek diskusija, vajadzīgi divi viedokļi!
Protams, protams, pašreiz notiek pirmsvēlēšanu kampaņa un katra partija dara, ko var. Redz, „ Par labu Latviju” paveicies – viņi var sevi reklamēt un citus gānīt netraucēti katru pirmdienas vakaru, pie tam – negāna jau citas partijas, tikai zaļos un, kā zināms, Zaļo un zemnieku partija nav „ zaļie” . Tā ir partija, kas cīnās par varu un nekādās zaļo aktivitātēs neiesaistās. Bet nevalstiskās organizācijas gan. Jau pavīdējusi doma, ka šīs organizācijas valsts labāk redz ejam kā nākam. Jauc tikai gaisu un neļauj „ strādāt” . Iespējams, ka kāda cita pavīdējusī doma arī nav zemē metama – jāveido jauna nevardarbīga pretošanās kustība, kāda kādreiz bija Atmodas pirmsākumos, lai cilvēki Latvijā atcerētos tos laikus, ka – ne viss ir zelts, kas spīd un gozējas zilajos ekrānos. Kādreiz mēs labi sapratām, ka tas, ko tur mums mēģina iestāstīt ir milzīgs, nekrietns blefs. Vai šoreiz nesapratīsim acīm redzamo?
02.08.2010