Vai Pils laukums zaļos?

Līdz 19. oktobrim Rīgas domē notiek sabiedriskā apspriešana par to, kāds būs Rīgas pils laukums – zaļš, ar kokiem, domāts jebkuram pilsētas iedzīvotājam un viesim vai kails, ” noflīzēts”, domāts armijas parādēm. Savu viedokli var izteikt arī internetā, sabiedriskās apspriešanas anketā – http://www.rpbv.lv/rigas-pils-laukuma-teritorijas-koku-cirsanas-sabiedriska-apspriesana

13. oktobrī notika Rīgas pils laukuma rekonstrukcijas projekta koku izciršanas sabiedriskās apspriešanas sanāksme.
Paredzēts, ka Pils laukuma rekonstrukcijas vajadzībām būs jāizcērt 16 koku rinda skvērā pie Citadeles ielas, septiņi koki pie Torņa ielas, kā arī vēl divi koki šajā teritorijā.
Rekonstrukcijas projektā paredzēts lielu daļu laukuma, kurā patlaban ir zāliens un aug vairāki koki, nobruģēt ar dažādu veidu granīta segumu.
Uz pārsteidzīgu rīcību, izcērtot vēsturiski stādītos kokus, sanāksmē norādīja Vides aizsardzības kluba vadītāja Elita Kalniņa un kluba prezidents Arvīds Ulme (ZZS), kā arī Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes profesors Oļģerts Nikodemus, Rīgas Pašvaldības aģentūras “Rīgas dārzi un parki” direktors Agnis Kalnkaziņš (TP) un Latvijas Ainavu arhitektu biedrības vadītāja Daiga Veinberga.
Pēc viņu uzskatiem, patlaban Pils laukumā rekonstrukcijas iecere vēl nav pārdomāta un nevajadzētu steigties ar lēmumiem par koku un zāliena likvidēšanu.
Rīgas pilsētas arhitekts Jānis Dripe:”…Ik reizi, kad Pils laukumā tiek uzņemtas ārvalstu prominences un “izritināts sarkanais paklājs”, pārņem neērtības sajūta par nesakārtoto apkārtni. Laukums būtu jāpadara publisks un jāatver skats no tā uz Citadeles ielas pusi. Pils laukumam jāiegūst pašcieņa, no laukuma nepieciešams brīvs skats uz ēkām Citadeles ielā, piemēram, Rakstniecības, teātra un mūzikas muzeju, tādēļ šajā vietā jāizcērt koki. Pie Vanšu tilta iecerēts veidot skaņu izolējošu aizsargbarjeru. Bruģētais laukums būs aptuveni 30×70 metru plašs, tajā iecerēts rīkot defilē programmas, reprezentatīvas aktivitātes, sagaidot ārvalstu viesus, kā arī novietot Valsts prezidenta egli Ziemassvētku laikā.
Rīgas domes Kultūras pārvaldes pārstāvis, diriģents Ints Teterovskis: „Rekonstrukcijas rezultātā Rīga iegūtu labu vietu kultūras norisēm un aktivitātēm, šeit varētu eksponēt, piemēram, pārvietojamu skatuvi koncertiem. Tā jaunu norises telpu iegūtu gan Dziesmu un deju svētki, gan Senās mūzikas festivāls, ir bijušas sarunas arī ar Māri Briežkalnu par džeza festivāla “Rīgas Ritmi” norisi šādā vietā.
Pils laukums varētu būt vieta, kur klausīties klusinātu mūziku, rokkoncerti tur neskanēs un šeit varētu norisināties arī kādas aktivitātes 2014.gadā, kad Rīga būs Eiropas kultūras galvaspilsēta. Neesmu kategoriski par koku izciršanu, taču tā būtu iespējams koncertu skatuvi izvietot dažādos variantos – uz dažādām laukuma pusēm.”
Rekonstrukcijas projekta līdzautore, ainavu arhitekte Helēna Gūtmane: „Laukumam vietā, kur patlaban ir zāliens un aug koki, iecerēts veidot vienlīmeņa dažādu apstrādes veidu granīta segumu. Projektā akcentēta ideja pilnvērtīgi iesaistīt cilvēkus un apkārtnes ēkās izvietotās institūcijas laukuma dzīvē, piemēram, muzeju ēkas Citadeles ielā, kas patlaban esot nemanāmas un par kurām garāmgājēji neko daudz nezina.Koki ir ne tikai vizuāls, bet arī enerģētisks aizsegs Pils laukumam.”
Rīgas pilsētas Būvvaldes vadītājs Andis Cinis: „Patlaban projekts ir tikai skiču stadijā, bet, aptuveni lēšot, tā tāme varētu būt ap miljons latiem. Paredzēts, ka rekonstrukcijas projektā tiks piesaistīta Eiropas Savienības fondu nauda.”
Latvijas Ainavu arhitektu savienības valdes priekšsēdētāja Daiga Veinberga: „Sabiedriskās apspriešanas sanāksmē nedrīkst skatīt tikai koku izciršanu atrauti no visa projekta, turklāt Pils laukuma rekonstrukcijas projekts jāvērtē kontekstā ar Prezidenta pils interjera rekonstrukcijas projektu, kā arī turpmāk jāsaista ar pils skulptūru dārza atjaunošanas ieceri.”
Latvijas arboristu – kokkopju biedrības valdes priekšsēdētājs Edgars Neilands: „Teorētiski šos kokus varētu galotņot – apcirpt to vainagus, taču šāda cirpšana jāveic ik gadu, pretējā gadījumā to atsākt ir gandrīz neiespējami. Kokiem Pils laukumā vainagu cirpšana nav veikta aptuveni 60 gadu, un būtu nepieciešami aptuveni pieci gadi, lai koki, ja tos sāktu galotņot, atgūtu labu izskatu. Kokiem gar Citadeles ielu ir trupe. Ja veiktu vainagu apcirpšanu, tie pārsvarā dzīvotu vēl 20 līdz 30 gadu, pamazām pa vienam iznīkstot, bet, ja tos atstātu pašreizējā stāvoklī, koki varētu nodzīvot vēl pat 100 gadu. Katram kokam reiz pienāk brīdis, kad tas nogāžas. Vēlams pilsētā labāk koku nozāģēt, pirms tas nogāžas, to var objektīvi izmērīt, kad tas varētu nogāzties.
Latvijas Mākslas akadēmijas profesors, mākslas vēsturnieks Ojārs Spārītis: „Kopš 14.gadsimta Rīgas pils veidota kā semiotisks varas simbols. Pasaulē šādas celtnes netiek eksponētas pie parkiem, bet gan kā administratīvas ēkas, tādēļ arī šeit neprasās īpaša koku saglabāšana. Vai Venēcijā Dodžu pils priekšā piestāvētu birztala? Diezin vai pils laukumam jābūt kā stādaudzētavai. Labs risinājums pils apkārtnei ir Rundāles pils – vietā, kur tagad ir plaša iebrauktuve, reiz auga kļavas, ko savulaik nācās ziedot.”
Pašvaldības aģentūras “Rīgas dārzi un parki” vadītājs Agnis Kalnkaziņš:” Vai tiešām laukuma rekonstrukcijas projekts laika gaitā tiks realizēts? Rīgā ir vairāki jau iesākti apstādījumu un parku rekonstrukcijas projekti, kas “apstājušies pusceļā”, piemēram Līvu laukuma rekonstrukcijai projekts ir gatavs, bet netiek īstenots, arī Grīziņkalna parks ir pirmsagonijas stadijā, lai gan plānots to sakārtot jau sen. Pils laukums bija pirmais, ko aģentūra sākusi sakopt pirms 12 gadiem. Vai tiešām izcērtamie koki tik enerģētiski traucē, ka jāiznīcina viena no pēdējām “zaļajām saliņām” Vecrīgā – pēdējā vēl bez skvēra Jēkaba ielā. Iepriekš Esplanādē mums bija uzdevums taisīt bruģētu laukumu parādēm un “maršēšanai”. Vai tagad tajā varam sēt zāli, jo mums vairs to nevajadzēs? Un vai tiešām mums ir tik lieli militārie spēki, ka vajadzīgi tik daudzi laukumi reprezentatīvajām parādēm? Žēl, ka projekta izvērtēšanas sanāksmēs nebija uzaicināti aģentūras pārstāvji.”
VAK viceprezidente Elita Kalniņa:” Nevaru atrast īpaši daudz pozitīvu lietu iecerētajā rekonstrukcijas projektā, taču apsveicu Rīgas pašvaldību, ka beidzot tiek publiski apspriesta koku izciršana. Rekonstrukcijas rezultātā Rīga zaudēs ne vien kokus, bet arī zālienu un gan koku, gan zāliena likvidēšana ir būtisks zaudējums, jo laukums atrodas vienā no pilsētas vietām, kurā gaiss ir vispiesārņotākais. Jā, Pils laukuma rekonstrukcijas gaitā Vecrīgā tiešām paliks vairs tikai viena “zaļā saliņa” – Jēkaba ielā.
VAK prezidents Arvīds Ulme: „ Spārīša salīdzinājums Prezidenta pilij un tās laukumam ar varas simbolu ir ņirgāšanās un ironija! Varas simbols drīzāk ir zaļojošs mežs, nevis betonēts laukums. Visā pasaulē pilsētas attīstās “zaļajā virzienā”. Varas simbols drīzāk varētu būt māte ar bērnu ratiņiem zem zaļojoša koka, nevis laukums “maršēšanai”. Maskavā aizvadītājā vasarā, tikai sākoties lielajam karstuma vilnim, cilvēki saprata koku vērtību, jo tie saražo skābekli. Tas projekta autoriem neliekas būtiski pilsētas nākotnei, koku vietā izvēloties varas demonstrēšanu. Latvija ir slavena agresīviem kokiem, kas uzbrūk cilvēkiem? Agresīvi ir cilvēki pret kokiem. Vai tad slims cilvēks arī ir mazvērtīgs, tāpat kā slims koks? Tagadējā jaunatne neļaus izpostīt savu nākotni un lēmums izcirst kokus pilsētā var novest pie nevardarbīgām akcijām.
Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes profesors Oļģers Nikodemus: ”Pils laukumam jākļūst par Latvijas “galveno laukumu”, taču šajā rekonstrukcijas projektā nesaskatu pietiekamu ieguvumu laukumam tieši no šī projekta. Laukumā jāiestāda Ziemassvētku egle, nevis katru gadu tajā izvietot nocirstu egli. Kādēļ nepieciešams izcirst tik daudz koku, bet bruģī kā zīmējums tiks veidots koks, kuru redzēt nevarēs, stāvot laukumā, bet gan tikai skatā no augšas.

E.Neilands vēlējās uzzināt, kādēļ paredzēts izcirst kokus pie Torņa ielas, jo tie ir daudz labākā stāvoklī nekā koki pie Citadeles ielas. Gūtmane norādīja, ka šeit paredzēts novietot karogu mastu rindu, lai “apliecinātu cieņu un mīlestību valstij un tiem, kas to vada”. Veinberga norādīja, ka patlaban Pils laukuma rekonstrukcijas projektā ir vien abstrakta kompozīcija, kas ne visiem ir saprotama, un, ja tā nepārliecina profesionāļus, būtu labāk atstāt vēsturiskos kokus augam, kamēr netiek rasts skaidrs rekonstrukcijas risinājums. Šim viedoklim piekrita arī Nikodemus, kurš norādīja, ka Rīgā ir pārāk daudz bruģētu laukumu, bet cilvēkiem patīk atpūsties “zaļās” teritorijās.

Līdz 19.oktobrim Rīgas pils laukuma rekonstrukcijas projekta gaitā tiek organizēta koku ciršanas ieceres sabiedriskā apspriešana.
Sabiedriskās apspriešanas laikā Rīgas iedzīvotāji aicināti izteikt viedokli par koku ciršanu Pils laukuma teritorijā starp Citadeles ielu, Torņa ielu un Pils ielu, kā arī sniegt priekšlikumus par publiski pieejamām vietām Rīgas pilsētā, kurās būtu vēlama jaunu koku stādīšana.
Sabiedriskajai apspriešanai tiek nodota vienas kļavas diametrā 71 centimetrs un 24 liepu ar diametru 40 līdz 70 centimetri ciršanas iecere Pils laukuma teritorijā.
Līdz ar Rīgas pils rekonstrukciju Rīgas dome sadarbībā ar Valsts kanceleju, piesaistot Eiropas Savienības finansējumu, izstrādā Rīgas pils laukuma rekonstrukcijas projektu. Tā risinājuma pamatā ir 2009.gada jūlijā atklātā arhitektūras konkursa uzvarētāja “Brīvo pilsētmeistaru darbnīcas” priekšlikums laukuma tālākajai attīstībai.
Iepazīties ar sabiedriskās apspriešanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt plašāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas Būvvaldes Apstādījumu inspekcijā, Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kabinetā, Būvvaldes interneta mājaslapā “www.rpbv.lv” vai pie koku ciršanas ierosinātāja – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Rīgā, Amatu ielā.
Pēc sabiedriskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas Būvvalde ziņojumu par sabiedriskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijā.

Ziņu aģentūras „LETA” materiāli

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: