Archive for May 26th, 2011

May 26, 2011

VAK paziņojums par Vaidavas HES būvniecību!

Vides aizsardzības klubs (VAK)   25 maijā, piedalījās divās Saeimas komisiju sēdēs un secināja – Valsts pārvalde Latvijā ir novedusi sevi līdz
absurdam.

Divās Saeimas komisijas sēdēs – Pieprasījumu komisijā un Dabas resursu apakškomisijā, tika skatīts jautājums par Karvas HES uz Vaidavas
upes būvniecību. Projekts izstrādāts un būvatļaujas ir izsniegtas 2001.gadā, vēl pirms Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā. Šajā laikā būtiski ir
mainījušies vides aizsardzību un dabas aizsardzību regulējošie normatīvie akti, taču desmit gadu laikā būvatļauja tika vairākkārt pagarināta. Reālā
būvniecība tika uzsākta tikai 2011. gadā.

Būvniecības rezultātā tiks izpostīta Vaidavas upe. Neskatoties uz to, ka apstākļus izmeklē gan Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, gan Ekonomikas ministrija, būvniecība vēl joprojām turpinās, jo pēc Saeimas komisiju sēdēs sniegtās informācijas Latvijā nav nevienas atbildīgas institūcijas, kas var apturēt būvniecību. Tas ir piemērs tam, pie kā noved pēdējos divos gados veiktie „administratīvā sloga” samazināšanas
pasākumi, kas patiesībā noveduši pie tiesiskā nihilisma.

Papildu informācija:

tālr.29374253

Elita Kalniņa

Advertisements