Archive for October, 2011

October 25, 2011

Karte

Jaunākā Latvijas ĢMO-brīvo zonu karte:
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/gmo/

 

Advertisements
October 15, 2011

Gaiša doma

Lai arī cik brīnišķīgs ir paradīzes dārzs, kas mūs gaida pēc nāves, priecājies par ēnu, ko zemes virsū tev sniedz kārklu krūms.

Hafizs

October 15, 2011

Lini. Sejas. Krāsas