Archive for July, 2012

July 26, 2012

Labdarības koncerts

28. un 29. jūlijā (sestdien un svētdien) plkst.19 Tehniskās Universitātes studentu kluba mazajā zālē notiks eiritmijas koncerts. Eiritmija ir garīga kustība mākslā, kuru atved mums no Berlīnes kustību dziedniece un skatuves māksliniece, eiritmiste Jūlija Jansone.

Eiritmija ir  kustību maakslas veids, kurš ar kustības un žestu palīdzību redzami izteic mūziku un valodu, tas ir skanošs vārds un mūzika, kuru var ne tikai dzirdēt, bet arī redzēt. Eiritmijas māksla šogad atzimē 100 gadu jubileju.
Prorammā ir antropozofa Rūdolfa Šteinera, eiritmijas nesēja un dibiātāja, dzeja,  kaa arī latviešu autoru Aivara Neibarta  un Friča Bārdas  dzeja. Koncertā skanēs L.Garūtas, F.Šopēna  un citu autoru mūzika.
Koncertā piedalās latviešu eiritmiste Aija Rancāne, teicēja Agnese Hofmane,       mūziķis Ēriks Eglītis un grupa “Ābols virs Upes” – Uldis Parre-Balodis(ģitāra)  un Lauma Liepiņa(čells).
Koncerts notiks pret ziedojumiem , visus sanemtos līdzekļus mākslinieki un koncerta veidotāji grib veltīt Haralda Sīmaņa atbalstam, – kā zināms, dziesminieka māja un mūzikas studija pagājušā nedēļā ir aizgājusi bojā  ugunsgrēkā.
Advertisements
July 25, 2012

Mūsu Sīmanītis nelaimē!

Mīļie draugi! Nu tiešām vajadzīga jebkāda palīdzība! Pagājušā nedēļas nogalē dziesminieks Haralds Sīmanis pazaudēja ugunsgrēkā, ko izraisīja zibens spēriens, savu māju, savu mīļo, labo Meža māju. Nodega viss, ieskaitot viņa ierakstu studiju, ģitāras, sintezatoru, diskus… Sīmanis palicis ne tikai bez ikdienas lietām, kas vajadzīgas viņa ģimenei, bet bez paša galvenā – saviem mūziķa instrumentiem! Palīdzēsim!

Ziedojumu tālrunis: 90006589

Ziedojumu konts: Vides aizsardzības klubs

Konta nr. LV62UNLA0002002700198 (ar norādi: Haraldam Sīmanim)

reģ.nr. 40008003594

 

July 11, 2012

Varam!

 VARAM: Karvas HES gadījums apliecina vides NVO profesionalitāti un nozīmīgo ieguldījumu vides prasību ievērošanā Latvijā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) pauž gandarījumu par š.g. 4.jūlija Administratīvā rajona tiesas Valmieras tiesu nama lēmumu, kas atzīst Karvas HES būvatļauju par nelikumīgu.

Vienlaikus VARAM izsaka pateicību vides nevalstiskajām organizācijām par aktīvu rīcību, kas veicinājusi vides aizsardzības prasību ievērošanu Latvijā.

Savukārt, lai izvērtētu atbildīgo vides aizsardzības institūciju – VVD Madonas reģionālās vides pārvaldes – amatpersonu rīcību būvatļaujas apturēšanas laikā, tiks veikta iekšējā izvērtēšana.

Jau izskanējis, ka Vides aizsardzības klubs, Latvijas Makšķernieku asociācija un makšķernieku klubs “Fario” vērsās tiesā, lai apstrīdētu Lauku atbalsta dienesta (turpmāk LAD) izsniegto un vairākus gadus pagarināto Karvas HES būvatļauju š.g.4.jūlijā Administratīvā rajona tiesa atzinusi par prettiesisku LAD Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2010.gada 9.jūlijā izdoto būvatļauju Karvas HES būvniecībai.

Kristīne Barševska
Sabiedrības informēšanas nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tel.: 67026533
E-pasts: prese@varam.gov.lv
http://twitter.com/VARAM_Latvija