Archive for December, 2012

December 18, 2012

Nu nebēdā, nāks Ziemsvētki!

L

21. decembrī mīļi lūdzam visus uz Saulgriežu svinībām VAK jaunajā birojā , turpat Mākslinieku savienības namā, tikai 2. stāvā.

Plkst. 17.00.

Līdzi ņemsim groziņu, mazu dāvaniņu, sveci un mūziku – disku ar mīļākajām melodijām.

VAK biroja dāmas

Nu nebēdā, nāks Ziemsvētki!

Būs beigti tumsas biedoņi!

Tik eglītes vien dedzināt!

Ij saulīte tad iedegsat, –

Un diena augs,

Un diena augs!

Rainis

Advertisements