Archive for May, 2016

May 20, 2016

Pienotava saka: Laba diena vasarā! un Pienotava – pamazām atvadās

Pienotava saka „Labdien vasarā!” un Pienotava – atvadās!

Mīļie VAK biedri, vecbiedri,  bijušie biedri, draugi, atbalstītāji, interesenti, ziņkārīgie un līdzjutēji!

Pienotava savu darbu beigusi. Tā darbojās, kad Vides aizsardzības klubam nebija savas mājaslapas un aizpildīja informatīvo tukšumu, jo „ja tevis nav internetā, tevis nav vispār”. Tagad VAK ir sava mājaslapa, kur var atrast VAK informāciju un Pienotava, kā jau tas pēdējā gada laikā bija manāms, vairs lāga nedarbojās.

Tam ir vēl viens iemesls. VAK sācis veidot savu muzeju. Muzeja nosaukums vēl lidinās gaisā – iespējams, tas būs „Ilūziju zaļā bura”, bet vēl jāsasauc prātu vētru, lai viss noskaidrotos un piezemētos.

Izrādās, arī muzeja ideja jau ilgi ir lidinājusies gaisā, bet nu tā ir stabili piezemējusies un nostiprinājusies. Galvenais muzeja veidošanas pamats ir – telpas. Un tādas mums tagad ir – Jūrmalas dome atbalstījusi mūsu muzeja ideju un nodod VAK apsaimniekošanā bijušo pasaku māju „Undīne”, kas jau vairākus gadus beigusi pastāvēt.

Tas noticis burtiski nupat, tādēļ vēl tikai sāksim iekārtoties namā Dubultos. Būs vajadzīga gan tīrīšanas talka, gan, protams, idejas, kā veidot muzeju, lai tas būtu interesants, neformāls un atraktīvs ne tikai pašiem, bet arī apmeklētājiem. Mums ir ambiciozs plāns, ka pēc gada, kad VAK svinēs savu 30 gadu jubileju, spēsim izveidot muzeju jau tādā līmenī, ka to varēs akreditēt kā oficiālu Jūrmalas pašvaldības muzeju.

Muzeja ideja ir vienkārša: VAK vēsture, bet ne tikai. VAK vēsture cieši saistīta arī ar zaļo kustību vēsturi, ar interesantajiem un sarežģītajiem pirmsatmodas un pirmajiem Atmodas gadiem, kad VAK bija daudzskaitlīga, neformāla un aktīva organizācija, kad viss, ko tas darīja, notika pirmo reizi. Dabas aizsardzība jaucās kopā ar politiskiem notikumiem. Muzejā vēlamies to visu rādīt, iepazīstināt un atgādināt.

Muzejs šodien nav tikai sastindzis muzeja krājums par pagātnes notikumiem un cilvēkiem. Arī mūsu muzejs sevī apvienos pagātni ar tagadni. Nams Dubultos ir pietiekoši liels, lai tajā apvienotos gan muzeja ekspozīcija un arhīvs, gan mūsdienu aktivitātes – pasākumi, izstādes, grāmatu atvēršanas svētki, bibliotēka.

Mīļie draugi, vēršamies pie jums ar lūgumu: nodot VAK muzejā visāda veida eksponātus, lai muzejs veidotos ar visu mūsu līdzdalību, lai pagātnes liecības saplūstu vienuviet. Nams Dubultos ir apsildāms, tam ir signalizācijas iekārta un tas tiks iekārtots muzeja prasībām atbilstoši un muzeja krājums uzglabāts droši un pēc visiem noteikumiem. Savus eksponātus muzejā jāiesniedz kopā ar iesniedzēja vārdu, uzvārdu un sarakstu, kādi priekšmeti tiek iesniegti.

Muzeja krājumā pieņemsim:

  1. Foto, video materiālus
  2. Priekšmetus: karogus, plakātus, uzsaukumus, biedru kartes, nozīmītes, fotoaparātus, plates, teltis, darbarīkus, apģērbus u.c. priekšmetus, kas attiecas uz VAK vai zaļo kustību darbību
  3. Grāmatas, bukletus, žurnālus par dabu, vides aizsardzību vai  (veidosim bibliotēku-lasītavu)
  4. Dokumentālas liecības papīra formātā: vēstules, uzsaukumus, avīzes, iesniegumus, biļetes, caurlaides, ielūgumus, programmiņas u.c.

Muzeja krājums tiks uzskaitīts, kataloģizēts, veidota pastāvīgā ekspozīcija, kā arī arhīvs un mainīgā ekspozīcija.

Muzeja vadītājas : Lelde Stumbre (t. 29170255), Elita Kalniņa ( t. 29374253, savu krājumu var atstāt pie Elitas pašreizējā VAK birojā Raiņa bulvārī) Lūdzam sazvanīties, lai nodotu savus materiālus muzejam. Ar laiku muzejs, protams, izveidos arī savu mājaslapu. Bet pašlaik – ieskatieties savos krājumos, grāmatu plauktos, atvilktnēs, kastēs, bēniņos un antresolos – tur noteikti kaut kas atradīsies! Izveidosim muzeju un nākamajā gadā piedalīsimies Muzeju naktī ar foršu, atraktīvu programmu, tādu, kā nevienam!

Nams Dubultos vēl prasās pēc uzkopšanas un sakārtošanas, tomēr ceram, ka šīs vasaras laikā, tas tiks atklāts ar vairāku grāmatu atvēršanu. Par to ziņosim un gaidīsim visus ciemos!