Archive for February, 2017

February 27, 2017

Vides aizsardzības klubam -30

 

 

 

Vecākā vides organizācija  Latvijā-  Vides aizsardzības klubs atzīmē 30 gadu jubileju!

2017.gada 24.februārī vecākā Vides organizācija Latvijā – Vides Aizsardzības klubs (VAK), ar retrospektīvas izstādes atklāšanu Latvijas Kara muzejā plkst. 17:00, atzīmēja trīsdesmit gadu pastāvēšanas jubileju.

“Latvijas Kara muzejs kā vieta izstādes atklāšanai izvēlēts apzināti, atgādinot, ka VAK, kā zaļās miera ideoloģijas nesējs, ir astoņdesmito gadu beigu nevardarbīgās Zaļās atmodas pretošanās kustības simbols un zaļās politikas aizsācējs Latvijā”, informēja VAK viceprezidente Elita Kalniņa.

Un zaļie uzvarēja!

  1. gada 24. februārī Latvijā tika nodibināts Vides aizsardzības klubs, pirmā nevalstiskā organizācija, kas savu darbību bija sācis kā Pieminekļu aizsardzības talku centrs un 80. gadu vidū aizsāka talku kustību, tīrot un atbrīvojot baznīcas, kapus un rakstnieku piemiņas vietas. Talku kustība aptvēra visu Latviju un tās bija ne tikai sakopšanas talkas, bet lielā mērā toreizējos apstākļos – nevardarbīga pretošanās pastāvošajam padomju režīmam.

Pārtopot par Vides aizsardzības klubu, uzstādījums formāli bija vides aizsardzība, bet praktiski – politisks, jo milzīgās un daudzskaitlīgās akcijas, demonstrācijas un mītiņi ( Lūgšana pie jūras, Melno karogu mītiņš, mītiņi pret metro celtniecību Rīgā, sarkan-balt-sarkano karogu mītiņš Mežaparkā) skaidri norādīja, ka tās ir politiskas aktivitātes. Sākoties Atmodas procesiem Latvijā, VAK nepārtapa par partiju, bet izvēlējās neformālu ceļu, lai pievērstos vides problēmām, kas tāpat bija cieši saistītas ar politisko un ekonomisko situāciju.

Zaļās atmodas muzejs Jūrmalā – VAK dāvana Latvijai simtgadē

VAK pamatoti var lepoties, ka ir zaļās kustības un domāšanas pamatlicējs Latvijā – tas aizsāka šodien tik pašsaprotamas lietas kā atkritumu šķirošanu, zaļo sertifikātu piešķiršanu, bioloģiskās lauksaimniecības kustību, Zilo karogu piešķiršanu pludmalēm, kāpu aizsardzību un pievērsa uzmanību vēl daudzām citām vides aizsardzības problēmām, kas nereti likās maznozīmīgas vai otršķirīgas. Tomēr VAK vienmēr uzsvēra, ka bez tīras vides nav iespējama cilvēka dzīve un savā Manifestā pasludināja, ka Latvijai jākļūst par zaļāko valsti pasaulē.

“Izstāde ir tikai neliels ieskats topošajai Zaļā Atmodas muzeja plašajai ekspozīcijai, kas atradīsies Jūrmalā. Šobrīd aizsākušies intensīvi projektēšanas un ēkas labiekārtošanas darbi, lai Jūrmalas pašvaldības VAKam atvēlētās telpas tiktu pielāgotas interaktīva muzeja vajadzībām”, norāda topošā Zaļā Atmodas muzeja vadītāja, VAK viceprezidente Lelde Stumbre!

Zaļās atmodas muzejs Jūrmalā būs VAK dāvana Latvijai  un visiem zaļi domājošajiem mūsu valsts pastāvēšanas simtgadē!

Izstāde Kara muzejā Rīgā ir apskatāma līdz 24. aprīlim, pie tam – katru ceturtdienu, sākot no plkst.16.00 interesenti, ziņkārīgie un domubiedri var piedalīties sarunās, diskusijās, atmiņu stāstos un nākotnes iecerēs, kā arī nodot topošajam Zaļās atmodas muzejam eksponātus – foto un videomateriālus, dokumentus, priekšmetus.

 

 

 

Advertisements