Par mums

Jūs esat atvēruši Vides aizsardzības kluba jauno žurnālu- „ Pienotava”.

„Pienotava” atšķirībā no Vides aizsardzības kluba žurnāla-„ Vides vēstis”  ir drusku cita tipa žurnāls.

 • Pirmkārt, kā noprotat, tas netiks drukāts, bet būs pieejams vienīgi interneta vidē. Sāksim ar to, ka tāds žurnāla veidošanas paņēmiens ir videi draudzīgāks – netiek izmantots papīrs, elektrība un degviela žurnāla drukāšanai un izplatīšanai.
 • Otrkārt, šis žurnāls būs krietni vien mobilāks – tam nav regulāras izdošanas dienas, piemēram, mēneša 6. datums, tas, var teikt, tiek „ izdots” pēc vajadzības un nepieciešamības – tikko parādās kaut kas interesants vai aktuāls – tā žurnāls tiek papildināts.

Tādā veidā mums ir iespēja pastāstīt par VAK daudz vairāk un aizraujošāk, nekā, gaidot drukāta žurnāla izdošanas dienu.

Arī lasītājam ir savas būtiskas priekšrocības – tas var lasīt žurnālu bez maksas un jebkurā sev piemērotā brīdī.

Nav slikti, ko? Nav slikti.

„Pienotavas” veidotāji ir VAK biedri, draugi un atbalstītāji – katrs, kam ir ko teikt un rādīt, katrs ir laipni aicināts!

Žurnāla administrācija neuzņemas atbildību par žurnālā paustajiem viedokļiem un informāciju.

Žurnāla redaktore ar VAK 19. Saieta lēmumu apstiprināta VAK viceprezidente
Lelde Stumbre (29170255, lelde@vak.lv),
VAK informatīvais tālrunis 67228042, info@vak.lv

VAK  konta nr. LV62UNLA0002002700198

reģ.nr. 40008003594
Žurnālā pašlaik izmantotas fotogrāfijas no Uģa Ozola, Dacītes Beķeres, Ievas Rožukalnes, Leldes Stumbres arhīviem.

(R) – teksta autors, rediģētājs, kompilētājs – Pienotavas redaktors.

Leldes e-pasts atvērts Jūsu ierosinājumiem, tekstiem, fotogrāfijām, jautājumiem un atbildēm!!!

 

Vides aizsardzības kluba /VAK/

20. Saieta

nolēmums

visām VAK nodaļām

 

 

Redzot,

 

 • ka klusējošā vairākuma nodevīgās piekrišanas un vienaldzības dēļ, Latvija ir kļuvusi par klasisku neokoloniālisma upuri
 • ka tās neatkarība ir nozagta
 • ideāli ir izpostīti
 • un Latvijas kā valsts pastāvēšana nākotnē ir nopietni apdraudēta

Saprotot,

 • ka sagrautās Latvijas valsts atdzimšana par ekovalsti nav iespējama bez vispārēja tautas atbalsta
 • ka ideālu atjaunošana un izstarošana ir izšķirošs faktors pašiniciatīvas, drosmes un ziedoties spējas atraisīšanai

Ņemot vērā

 

 • Vides aizsardzības kluba pieredzi vēl daudzus gadus pirms Atmodas, neticības un  baiļu pārņemtā sabiedrībā no mazām neformālām vienībām izveidot spēku, kas soli pa solim sāka cīņu pret okupācijas režīmu ar savu piemēru, iedvesmojot un apvienojot visplašākās tautas masas.

Vides aizsardzības klubs savā 20. Saietā Plieņciemā nolēma :

 

  1. visā valsts teritorijā un ārzemēs atjaunot un veidot jaunas neformālās Nevardarbīgās pretošanās Draudzes./NPD/ Latvijas atjaunošanai un neatkarības atgūšanai.
  2. uzdot Vides aizsardzības kluba Domei izstrādāt un izplatīt NPD atjaunošanas  Zīmes un Vēstījumu.

VAK prezidents:       Arvīds Ulme

VAK viceprezidenti: Lelde Stumbre, Elita Kalniņa

 

Vides aizsardzības kluba
Manifests
.

 • Latvija ir mūsu vienīgā un skaistākā zeme pasaulē.
 • Latviju mēs mīlam un mīlēsim arī tad, kad vairs paši te nebūsim, jo mūsu nemirstīgais gars to sargās mūžīgi.

Kas ir brīnišķīgākais, ko mēs šajā Saulē varam paveikt?

 • Palīdzēt tiem, kuriem iet gauži. Ne tikai upei, kokam, putnam, bet arī savai tautai. Ne tikai Zemei un cilvēkiem, bet – arī savai Dvēselei.
 • • VAK vēlas atrast un apvienot tos, kam piemīt Dieva dāvana – ziedoties kāda gaiša un zaļa iesākuma vārdā.
 • • „Meklēt un glābt to, kas iet bojā» – tas ir ne tikai aicinājums mūsu karogos, bet arī sirdīs ierakstīts.

VAK – tā ir iespēja katram. Iespēja sasaukt savējos, sadoties rokās un izdarīt ko labu savu tuvāko, savas dzīves vides, savas tautas atdzimšanai.
• VAK jākļūst par jaunās Atmodas Zvanu.

Vides aizsardzības klubs savā pirmajā manifestā 1987. gadā pasludināja mērķi – neatkarīga, brīva Latvija,

 • bet šodien, pēc 21 gada, VAK darīs visu iespējamo, lai Latvija būtu pirmā ekovalsts pasaulē!

Mums nepieciešama tīra un zaļa Latvija.
Latvijai tādai jākļūst jau šodien – lai varam atstāt to saviem bērniem kā spožāko dārgakmeni.
Kā bioloģiskā daudzveidība nepieciešama, lai varētu pastāvēt dažādu sugu dzīvnieki, putni, kukaiņi, augi un cilvēki, tā dažādas valstis, katra ar savu kultūru, dabu un cilvēku paražām, nepieciešamas planētai Zeme, lai tā nezaudētu dzīvības spēku.
Latvija šo valstu vidū būs neatkārtojama ar savu dabiskumu, skaistumu un harmoniju, kas rodas, ja daba un cilvēks dzīvo saskaņā, viens otram labu vēlēdami.
Vides aizsardzības klubs aicina veidot šo harmonisko pasauli un sauc palīgā ikvienu, kurš vēlas savu ikdienu papildināt ar augstvērtīgu, vajadzīgu un gandarījumu nesošu darbu sabiedrības un savas dzimtenes labā.
Mēs, kā VAK pirmsākumos, gribam atkal izjust brīvību, gara plašumu un lidojumu, neatkarību un neformālu gaisotni.
xxx

Vides aizsardzības kluba himna

Pie Dieviņa gari galdi, gari galdi
Tur sēž pati mīļā Māra, mīļā Mār’

Tur sēž pati mīļā Māra, mīļā Māra
Villainītes rakstīdama, rakstīdam’.

Izrakstīja,saskaitīja, saskaitīja,
Dod Dieviņa rociņās(i), rociņās.

Nu, Dieviņi, Tava vaļa, Tava vaļa,
Nu Tavās(i) rociņās(i), rociņās.

Nu Tavās(i) rociņās(i), rociņās(i)
Pašas laimes atslēdziņa, atslēdziņ’.

Dod, Dieviņi, kalnā kāpt(i), kalnā kāpt(i),
Ne no kalna lejiņā(i), lejiņā.

Grūti bija kalnā kāpt(i), kalnā kāpt(i),
Vēl grūtāk(i) lejiņā(i), lejiņā.

Dod, Dieviņi, otram dot(i), otram dot(i),
Ne no otra mīļi lūgt(i), mīļi lūgt.

Otram devu dziedādama, dziedādama,
Mīļi lūdzu raudādama, raudādam’.

Advertisements

2 Comments to “Par mums”

 1. Sveicinati.
  Ir nelabas ziņas – te oficiala pozicija:

  “Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļa lai sakoptu pilsētvides ainavu, uzlabotu satiksmes drošību un ielu apsaimniekošanu, Strēlnieku prospektā un Dubultu prospektā plāno veikt ainaviski mazvērtīgo un bojāto koku ciršanu.

  Strēlnieku prospektā paredzēts nocirst 96 kokus, tai skaitā 84 apzāģētās (bojātās) liepas, 8 kļavas, 3 egles un 1 bērzu.
  Dubultu prospektā paredzēts nocirst 236 kokus, tai skaitā 208 apzāģētās (bojātās) liepas, 25 kļavas, 2 gobas un 1 zirgkastaņu.

  Diemžēl, agrākos gados Jūrmalā bija nežēlīga prakse – lai koku pilsētā noturētu augumā nelielu un it kā veidotu vainagu tika nozāģēta jau liela koka stumbra daļa ar galotni apmēram līdz četriem metriem, radot ko līdzīgu telefona stabam. Līdz pusei nocirstajos stumbros un zaros rodas ļoti lielas brūces, kurās iemetas trupe un dažādas sēnes. Vairākums koku uzreiz bojā neiet, tie cīnās — no vājās vietas dzen jaunus zarus, kas kļūst par smagu nastu. Tagad daudzviet palicis pāri vien izkropļots stumbenis ar retu zaru vainagu, un tāds koks pusgadu stāvot bez lapotnes izskatās ļoti bēdīgi un neiederas sakoptā pilsētvides ainavā.

  Jūrmala ir īpaši zaļa pilsēta: tā ir pilsēta mežā (kokos) jeb mežs (koki) pilsētā, līdz ar to katra koka nociršana nav jāuztver kā dabas daudzveidības samazināšanās. Tieši otrādi: mazvērtīgo koku nociršana uzlabo kopējo pilsētvides estētisko ainavu, kā arī paliekošo koku augšanas apstākļus.

  Jāatzīmē arī, ka mazvērtīgās liepas minētajos prospektos neveido regulāras alejas vai izteiktas koku rindas, bet laika gaitā saglabājušās atsevišķas dažāda vecuma koku grupas, radot sadrumstalotu kopskatu.

  Pirms vairākiem gadiem – Jomas ielā, Jūras ielā un Turaidas ielā arī tika izcirsti daudz koku, lai rekonstruētu plašākas ielas. Tagad šīs ielas ir sakoptas, un radīta dzīves telpa palikušajiem kokiem, kas kļuvuši par skaistu rotu un nebūt nerodas sajūta, ka koku ielu apstādījumos būtu par maz.

  Nav mazsvarīgs arī saimnieciskais faktors: ja tiks pieņemts lēmums mazvērtīgos kokus nocirst, tad iela un zaļā zona būs vieglāk kopjama, kā arī nebūs jāveic regulāra bojāto koku vainagu kopšana, kas ir darbietilpīgs un dārgs darbs.
  Turklāt tur paliks ļoti daudz lielo koku, īpaši Strēlnieku prospektā dažāda vecuma priedes, kas veido skaistu pilsētvides ainavu.

  Koku ciršanas komisiju konsultēja arī Bulduru dārzkopības vidusskolas cienījamais pasniedzējs, dendrologs, daiļdārzniecības un ainavu speciālists Aivars Lasis, kurš atbalstīja minēto koku nociršanu.”
  ==========================
  По ответу Главного вырубщика видно, что серьезной экспертизы не
  проводилось, приоритет отдается внешнему виду и бытовым удобствам при
  уборке.
  Вопросы здоровья и чистоты воздуха, почвы – не рассмотрены. С таким
  подходом могут быть уничтожены еще сотни деревьев. На уже обработанных
  улицах эко-ситуация ухудшена, ибо выхлопные газы меньше абсорбируются,
  меньше кислорода производится, да и дефицит теневой зоны, что актуально
  для здоровья в жару… Улица Юрас в безветренную погоду так в газовую
  камеру превращается, когда летний сезон и поток машин….
  Что касается дорогой убopки листьев или подрезания веток, то на это можно
  направлять безработных на средства Еврофондов.

  more info: http://www.ves.lv/article/207393
  http://www.jurmalasnedela.lv/galvena?langs=1424&b=1&lbu=21953
  ——-
  Varbut kads VAK specialists ar nopietnu diplomu var paskaidrot Domej labak…

 2. Sveicināti,veiksmi darbos! Tiesa,PIENOTAVA gan ilgstoši bez svaigas informācijas.Vai tad nekas pasaulē un Latvijā nenotiek? 21.aprīļa talka arī tuvojās.Tā jocīgi paliek?!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: